Transportstyrelsen departement

Om Transportstyrelsen

Om Transportstyrelsen – Transportstyrelsen

Transportstyrelsen är en statlig myndighet som lyder under regeringen och hör till Infrastrukturdepartementet. Undersidor. Avgifter · Finansiering och budget.

Transportstyrelsen – Regeringen.se

Transportstyrelsen ansvarar för merparten av regelgivning, tillsyn, tillståndsprövning och registerhållning inom transportområdet. Myndigheten har det samlade …

Transportstyrelsen ansvarar för merparten av regelgivning, tillsyn, tillståndsprövning och registerhållning inom transportområdet. Myndigheten har…

Landsbygds- och infrastrukturdepartementet – Regeringen.se

Departementet ansvarar för frågor som rör landsbygd, livsmedel och areella näringar, regional utveckling, transporter och infrastruktur samt bostäd…

Transportstyrelsen – Wikipedia

Transportstyrelsen (TS) är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under Infrastrukturdepartementet och har till huvuduppgift att svara för …

Yrkestrafikförordning (2012:237) – Riksdagen

Yrkestrafikförordning (2012:237) Svensk författningssamling 2012:2012:237 t.o.m. SFS 2022:1480 – Riksdagen

Departement/myndighet: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM Utfärdad: 2012-05-03 … 4 § Transportstyrelsen är behörig myndighet enligt 1 kap.

Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten.

Förordning (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen

Förordning (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen Svensk författningssamling 2008:2008:1300 t.o.m. SFS 2022:1415 – Riksdagen

Departement/myndighet: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB US … Transportstyrelsen ska verka för att de transportpolitiska målen uppnås.

Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten.

Transportstyrelsens tillsyn – styrning och prioritering

Transportstyrelsens tillsyn – styrning och prioritering | Riksrevisionen

17 nov. 2022 — Transportstyrelsen har ett omfattande och viktigt tillsynsuppdrag. Riksrevisionens granskning visar att Transportstyrelsen inte säkerställt …

Transportstyrelsen har ett omfattande och viktigt tillsynsuppdrag. Riksrevisionens granskning visar att Transportstyrelsen inte säkerställt att tillsynen bedrivs där den gör störst nytta. Dessutom förbrukar inte Transportstyrelsen hela sitt anslag, trots att tillsynen är eftersatt på flera områden.

yttrande 2022-03-18 – Naturvårdsverket

Yttrande remissvar departement

18 mars 2022 — Yttrande över Transportstyrelsens utredning (TSG 2020-11409) om förutsättningarna för att föra vissa fordon som drivs med el eller andra.

Sofie Maag – Departementssekreterare – LinkedIn

Sofie Maag. Legal Advisor, Swedish Transport Agency/Transportstyrelsen. Regeringskansliet, Landsbygds- och infrastrukturdepartementetUppsala universitet …

Keywords: transportstyrelsen departement